O nás

 • Dream Garden je na trhu záhradníckych služieb od roku 2000. Ako firma v oblasti záhradnej architektúry a záhradného dizajnu sa za desaťročie pôsobenia na trhu starostlivosti o záhradu uchytila a zaradila medzi prosperujúce spoločnosti tohto kúzelného odvetvia.
 • Keďže sa vývojom spoločnosti menia aj názory ľudí, ich hodnoty a požiadavky, mení sa i záhradná tvorba a aj my sa postupne formujeme a zdokonaľujeme.
 • Riešime plochy súkromnej i verejnej zelene s kompletným vyhotovením projektovej dokumentácie. Pre jej zhotovenie používame technické zariadenia, metódy a programy, ktoré sa v súčasnej dobe používajú v rovinnej i priestorovej počítačovej grafike s dôrazom na oblasť záhradnej architektúry a krajinnej tvorby. Pokiaľ využijete možnosť vizualizácie, môžeme priestorovému modelu dať reálny vzhľad priradením materiálov, ktoré budú návrhy obsahovať a tak si jednoducho môžete pozrieť návrh vo virtuálnej realite.

V súčasnosti spoločnosť Dream Garden zamestnáva desiatku pracovníkov a obsluhuje celé územie Slovenskej republiky vrátane zahraničia (Česká republika, Rakúsko). Sídlo spoločnosti je v Žiline na strednom Slovensku.

Dream Garden sa zaoberá:

 • Záhradnou architektúrou okrasných záhrad, verejnej zelene, vyhradenej zelene, parky.
 • Projektovaním a realizáciou okrasných záhrad, verejnej zelene, vyhradenej zelene, parky.
 • Údržbou (sezónnou a celoročnou), úpravou okrasných záhrad, verejnej zelene, vyhradenej zelene, parky.
 • Predajom a dodávkou okrasných drevín, solitérov, kameňa, zásypov a potrebných materiálov.
 • Projektmi a montážou zavlažovacích, automatických systémov.
 • Rekonštrukciou záhrad (trávnikov, jazierok, skaliek, výsadieb, nové architektonické prvky do záhrad).
 • Dodanie záhradných objektov a doplnkov – drobná architektúra.
 • Osvetlením záhrad a okolia domu.

Pozor, už je jar!

Doprajte Vašej záhrade všetko čo po zime potrebuje.

Z našich realizácií

Súkromná zeleň - Žilina Závodie, Slovensko

Služby

Vašu záhradu Vám radi:

Kontakt

Zastihnete nás na tel.č.:

 • +421 903 321 387 realizácia a architektúra záhrad, údržba

Alebo e-maili:

“Pravé umenie je zakotvené v prírode,
kto ju vie nakresliť, ten ju ovláda”