Služby

Projektovanie a realizácia strešných záhrad.

 • Strešné záhrady zadržiavajú dažďovú vodu - zvlhčujú suchý vzduch.
 • Strešná záhrada zlepší kvalitu Vášho života.
 • Predĺži životnosť Vašej stavby.
 • Dodá Vášmu domu estetický vzhľad.
Čítať viac

Projektovanie okrasných záhrad, verejnej zelene, vyhradenej zelene, parky.

 • Potrebné podklady na spracovanie riešenej plochy (geometrický plán, pôdorys pozemku, výškopis, inžinierske siete).
 • Ak nemáte k dispozícií žiadne podklady zameriame a vytýčime si jednotlivé plochy sami.
 • Konzultácia záhrady na Vašom pozemku (1 konzultácia zdarma, ďalšie sú spoplatnené).
 • Prvotné zhotovenie jednoduchej skice (štúdie) a rozdelenie plôch pozemku podľa funkčnosti.
 • Kompletné spracovanie projektovej dokumentácie podľa Vašich predstáv projektantom.
 • Predbežná kalkulácia nákladov, harmonogram prác.
 • Projektovanie závlah - Kompletný závlahový systém realizujeme podľa vypracovaného projektu závlah. Treba závlahu správne nadimenzovať podľa potreby a veľkosti plochy.
Čítať viac

Realizácia okrasných záhrad, verejnej zelene, vyhradenej zelene, parky.

 • Kompletná realizácia podľa spracovaného návrhu projektantom a podľa harmonogramu prác.
 • Začiatok realizácie po ukončení jednotlivých stavebných prác na dome.
 • Realizácia brán a plotov.
 • Navážka zeminy.
 • Terénne úpravy (hrubá modelácia terénu, jemná modelácia terénu) pomocou strojovej techniky.
 • Návrh a realizácia spevnených plôch.
 • Založenie trávnika (výsevom, mačinovaním - trávne koberce, do melioračných dlaždíc – z betónu, plastov a pod.).
 • Realizácia suchých múrikov, skaliek, jazierok, kúpacích jazierok.
 • Realizácia záhradných, parkových obrubníkov (z rôznych materiálov).
 • Výsadba okrasných drevín, vertikálna zeleň.
 • Osvetlenia záhrad a okolia domu – (jazierka, skupiny výsadieb, skalky, solitéry ...).
 • Závlahové systémy (HUNTER a GARDENA), riadiaca jednotka GARDENA.

Po realizácii záhrady dostane každý zákazník vypracovaný plán údržby na celý rok!

Čítať viac

Údržba sezónna, celoročná okrasných záhrad, verejnej zelene, vyhradenej zelene, parky.

 • Údržba trávnikov: prevzdušnenie (vertikutácia, aerifikácia).
 • Kosenie, odstránenie pokosených zvyškov, prihnojovanie, pieskovanie, humusovanie, zavlažovanie, regenerácia poškodených plôch, chemické a mechanické odburinenie trávnikov, ochrana proti chorobám a škodcom.
 • Rez okrasných krov, stromov, trvaliek.
 • Rez ovocných drevín a ich ošetrovanie.
 • Tvarovanie živých plotov.
 • Odburinenie záhonov.
 • Hnojenie okrasných krov, stromov, trvaliek.
 • Vyväzovanie a upevňovanie vzrastlých drevín.
 • Rekonštrukcia starých rastlín a obnova výsadieb.
 • Presádzanie drevín.
 • Údržba jazierok (zlepšovanie kvality a čistoty vody, údržba jazierkových technológií).
 • Závlahový systém (odvzdušnenie, odstraňovanie porúch počas celého roka).
Čítať viac

Strešné záhrady | Projektovanie záhrad | Realizácie záhrad | Údržba záhrad

Nezabúdajte v lete na svoju záhradu!

Doprajte Vašej záhrade všetko čo počas teplých dní potrebuje.

Z našich realizácií

Súkromná zeleň - Žilina Závodie, Slovensko

Služby

Vašu záhradu Vám radi:

Kontakt

Zastihnete nás na tel.č.:

 • +421 903 321 387 realizácia a architektúra záhrad, údržba

Alebo e-maili:

“Pravé umenie je zakotvené v prírode,
kto ju vie nakresliť, ten ju ovláda”